Základní informace

Vážení přátelé,

i v loňském roce, v době velmi složité na pořádání konferencí proběhla další úspěšná konference v Olomouci a navázala na více jak třicetiletou tradici, kterou založil pionýr československé sonografie, prof. MUDr. Evžen Čech. Po něm byla z rozhodnutí výboru ČSUPG ČLS JEP také tato konference pojmenována a jeho jméno nese i cena pro mladé autory do 35 let.  Stejný tým připravuje i letošní konferenci, a proto mi dovolte, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na letošní akci, nazvanou:

“Čechova konference”   
15.-17.9. 2022  

Clarion Congress Hotel Olomouc
ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ  2022

celostátní konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn) 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, číslo akce: 107366,   počet kreditů: 18. 

Setkáme se v Olomouci v hotelu Clarion ve dnech 15. -17. září 2022

To, že se nám podařilo realizovat i loňskou a předloňskou konferenci se dodatečně ukázalo jako malý zázrak. Tak doufáme, že budeme mít štěstí i letos a nic nezabrání, abychom se osobně sešli v Olomouci i letos. 

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací fetální medicíny v Londýně (FMF) a mezinárodní společností pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG).

Loňskou kongresovou sezónu těžce poznamenala pandemie COVID-19. Většina mezinárodních kongresů byla zrušena a většina organizátorů si netroufla riskovat ekonomické ztráty. Asi jste se již zúčastnili různých webinářů a on-line konferencí. Je skvělé, že se podařilo tak rychle zareagovat a celkem úspěšně improvizovat. Z mého pohledu však nic nenahradí osobní setkání a možnost osobní interakce.

Momentálně vše nasvědčuje tomu, že konference proběhne tak, jak jsme zvyklí, v tradičním přátelském duchu. Jsme rádi, že se budeme moci osobně setkat a velmi si toho vážíme.

Ve čtvrtek po obědě proběhne jako již několikráte dříve, sono-onkologický workshop, vedený Filipem Frühaufem v úzké spolupráci s Danielou Fischerovou a Davidem Cibulou. 

V pátek dopoledne budou přednášky a odpoledne budou oblíbené praktické ukázky vyšetření. 

V sobotu vedle tradičního  prenatálního vyšetření srdce plodu budou dva speciální bloky, připravené jen pro tento rok: 1.problematika asistované reprodukce a 2.CMV infekce nejen z pohledu ultrazvukové diagnostiky.   

Ze zahraničních přednášejících, vedle přátel ze Slovenska, přislíbil opět účast prof. Jiří Sonek z USA. Dříve jsme se obávali různých termínových kolizí, ale zkušenost s Covidem nás natolik zocelila, že ani více-méně na poslední chvíli stanovený termín světové konference ISUOG naši konferenci neohrozil. Tato kolize nás mrzí dvojnásob, protože řada z nás by se konference ráda zúčastnila osobně. Termín a místo konání této světové konference, obvykle známý asi 8 let dopředu, byl díky Covidu napevno stanoven až na přelomu roku loňského, dávno poté, kdy naše konference měla zajištěné hotely a konferenční prostory, které nebylo možné změnit. (aktuální dodatek: příští týden, v době konání ISUOG, bude ve Velké Británii, konkrétně v Londýně vše podřízeno rozloučení s Královnou Alžbětou, ale podle organizátorů konference ISUOG, by se konference nijak zvlášť dotknout nemělo a konference by měla proběhnout na plánovaném místě a rozsahu). Musíme doufat, že podobná neplánovaná kolize nepotká naši konferenci v Olomouci, na kterou se, letos rekordní počet účastníků, velmi těší. 

V neposlední řadě budou jak v pátek tak v sobotu komentovaná živá vyšetření těhotných s možností diskuze přímo během vyšetření.

Jako odborné zpestření bude společnost VirtaMed AG během konference na svém stánku prezentovat simulátor GynoS™ pro nácvik dovedností pro transvaginální a transabdominální ultrazvuk, hysteroskopii, emryotransfer a zavádění nitroděložního tělíska. Pro registrované zájemce nabízí možnost rezervace 20 minutového bloku pro individuální školení pod vedením aplikačního specialisty- rezervujte si, prosím, čas ke školení,  kliknutím zde. 

Doufám, že i letos bude pro Vás jak odborný, tak společenský program hodnotný a atraktivní.  Těšíme se na setkání.

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

předseda České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně